Lex Sarah behöver bli en naturlig del i socialtjänstens arbete

För att nå en god kvalitet i socialtjänsten behöver missförhållanden och risker för missförhållanden uppmärksammas och utredas systematiskt. Därför är det viktigt att lex Sarah är en naturlig del av arbetet för varje medarbetare inom socialtjänsten.

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten. Genom att systematiskt utreda missförhållanden och risker för missförhållanden skapar man ett lärande i verksamheten som bidrar till större trygghet och högre kvalitet för brukarna.

Inte en självklarhet för alla medarbetare att rapportera

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under 2019 och 2020 lärande tillsyn av åtta kommuners arbete med lex Sarah. Tillsynen visar att det finns rutiner för kvalitetsarbetet, men det är inte en självklarhet för varje medarbetare att rapportera enligt lex Sarah.

- Vi ser att när ledning och personal kontinuerligt arbetar tillsammans och rapporteringsskyldigheten avdramatiseras så kan det bli en naturlig del av det dagliga arbetet. Då finns goda förutsättningar att nå en högre kvalitet för brukarna, säger Rebecca Holf, inspektör på IVO.

Medskick från IVO för att integrera lex Sarah

IVO har utifrån tillsynen tre medskick till kommuner och privata utförare i arbetet med att integrera lex Sarah i verksamheten:

  • Avdramatisera och skapa trygghet för att använda lex Sarah.
  • Använd utredningsarbetet för att sprida lärande.
  • Följ upp att åtgärder ger effekt för brukarna.

- Uppföljning är en viktig del för att säkerställa att man verkligen når en bättre omvårdnad eller service. I tillsynen lyfte kommunerna goda exempel på hur de följer upp effekten av arbetet med lex Sarah och att de kan se att det faktiskt leder till en förbättring för den enskilde brukaren, säger Yvonne Berneke, inspektör på IVO.

Läs mer om IVO:s tillsyn i denna sammanställning.

 

Senast uppdaterad 2021-05-11