Nya föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

IVO:s nya föreskrifter träder i kraft den 1 september 2022.

Föreskrifterna omfattar chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Bestämmelserna gäller bland annat vem som ska underrätta och lämna uppgifter till IVO, vilka uppgifter som ska lämnas och när underrättelse- och uppgiftsskyldigheten ska fullgöras.

De nya föreskrifterna innebär bland annat: 

  • Att chefsöverläkaren utöver underrättelseskyldigheten ska lämna uppgifter till IVO, vid vissa tidpunkter, så länge tvångsåtgärden fortgår. 
  • Att underrättelse- och uppgiftsskyldigheten ska gälla även under tid då läkare inte har fattat ett beslut om intagning av patienten, så kallad kvarhållning. 
  • Nya blanketter för underrättelse- och uppgiftskyligheten, nu även för patienter under 18 år.

Mer information

Om tvångsåtgärder i form av fastspänning, avskiljning och inskränkning av en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster eller övervakning av försändelser från en patient vidtas, ska chefsöverläkaren underrätta IVO i enlighet med lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och 4 kap. 7 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt 8 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.  

Du kan på förhand ta del av de kommande föreskrifterna och tillhörande blanketterna på IVO:s webbsida om psykiatrisk tvångsvård. 
Ta del av föreskrifter och blanketter. 

Läs nyheten från den 1 juni 2022 om IVO:s tillsyn av området

Senast uppdaterad 2022-08-02