Ändring i föreskrifterna om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Den 1 mars 2023 träder Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:62) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård i kraft. IVO har med anledning av det tagit fram ändringsföreskrifter.

Ändringsföreskrifterna rör IVO:s föreskrifter (HSLF-FS 2022:46) om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Ändringsföreskrifterna innehåller nya hänvisningar till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:62). 

Ändringarna påverkar inte IVO:s föreskrifter i sak, utan är nödvändiga för att hänvisningarna till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska vara korrekta. 

Relaterade dokument

 

Senast uppdaterad 2023-02-24