IVO publicerar årsredovisning för 2022

I årsredovisningen beskriver IVO verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Resultatredovisningen omfattar resultatet av myndighetens kärnprocesser och ett urval av de ärendeslag som är kopplade till processerna.

Den finansiella redovisningen omfattar bland annat resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.

Ta del av hela rapporten

Senast uppdaterad 2023-02-23