Nu finns en e-tjänst för anmälningar till säkerhetsregistret

Nu kan vårdgivare anmäla verksamheter digitalt till säkerhetsregistret. Ändringar av uppgifter om befintliga verksamheter kan ske via samma e-tjänst.

Säkerhetsregistret innehåller uppgifter över säkerheten vid sjukvårdsinrättningar där det bedrivs vård enligt Lag (1191:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) samt Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning (RPU).

Det är de 21 regionerna samt Rättsmedicinalverket som rapporterar in uppgifter till registret. Registrets uppgifter får enligt lag användas som underlag för tillsyn, framtagande av statistik, forskning samt för placering av patienter. Det är angeläget att berörda vårdgivare lämnar korrekta uppgifter och att uppgifterna uppdateras vid behov.

IVO har inlett ett arbete för att ta fram föreskrifter som reglerar anmälan av uppgifter som registreras i säkerhetsregistret. Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra hur anmälningsförfarandet ska ske och vilka uppgifter som ska lämnas till IVO för registrering i registret.

Mer information om säkerhetsregistret och anmälan till IVO.

Senast uppdaterad 2023-10-24