Nya föreskrifter om reprocessares och externa reprocessares skyldighet att lämna uppgifter om sin verksamhet och sin produkt

IVO:s nya föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2023.

Föreskrifterna omfattar hur reprocessare och externa reprocessare vars verksamhet omfattar hälso- och sjukvård ska fullgöra sina skyldigheter att lämna uppgifter om sin verksamhet och om sin produkt till Inspektionen för vård och omsorg.

De nya föreskrifterna innebär bland annat: 

• ett tydliggörande om vilka uppgifter som ska lämnas

• när och hur uppgifterna ska lämnas 

• att uppgifterna kommer att registreras hos IVO

Mer information

Sedan den 26 april 2022 är det tillåtet med reprocessing och återanvändning av engångsprodukter i Sverige. En hälso- och sjukvårdsinstitution som reprocessar engångsprodukter och vars verksamhet omfattar hälso- och sjukvård ska lämna uppgifter om sin verksamhet och sin produkt till IVO för registrering. Vid reprocessing ska de krav som följer av artikel 17.3 och 17.5 i förordning (EU) 2017/745 vara säkerställda.

Du kan på förhand ta del av de kommande föreskrifterna och tillhörande blankett.

Ta del av föreskrifter och blankett. 

 

Senast uppdaterad 2023-05-15