Nytt IVO-register för reprocessare

Den 1 juli öppnar IVO:s nya register för reprocessare och externa reprocessare med verksamhet som omfattar hälso- och sjukvård.

Reprocessing och återanvändning av engångsprodukter inom hälso- och sjukvård är tillåtet i Sverige sedan april 2022. IVO:s nya föreskrifter, som bygger på EU-regler, träder i kraft den 1 juli.

Förskrifterna innebär bland annat att hälso- och sjukvårdsinstitutioner som reprocessar engångsprodukter ska lämna uppgifter om verksamheten och sina produkter till IVO som är behörig myndighet med tillsynsansvar. Detsamma gäller för externa reprocessare som utför reprocessing på uppdrag av en hälso- och sjukvårdsinstitution om produkten återlämnas till institutionen för återanvändning.

Läkemedelsverket är behörig myndighet för externa reprocessare vars verksamhet inte omfattar hälso- och sjukvård och har ansvar för tillsyn av sådana verksamheter.

Verksamheter som före den 1 juli bedriver reprocessing och återanvändning av engångsprodukter inom hälso- och sjukvård ska senast den 1 augusti 2023 anmäla detta.

Senast uppdaterad 2023-06-27