Delredovisning jämställdhetsintegrering 2023

IVO har i regleringsbrevet för 2023 ett flerårigt uppdrag att utveckla och årligen redovisa jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).

IVO ska 2023–2025 arbeta utifrån den inriktning som myndigheten redovisade i september 2022 och uppdraget ska slutredovisas 2026. 

Senast uppdaterad 2023-08-25