Det finns förutsättningar för en patientsäker vård i digitala vårdtjänster

Digitala vårdtjänster som riktas till patienter har ökat i omfattning de senaste åren. Allt fler får idag vård via dessa tjänster, både i privat och offentlig regi. IVO har granskat 13 vårdgivare som erbjuder digital vård inom primärvården.

Sjukvårdspersonal med surfplatta

Granskningen visar att vårdgivarna tar hänsyn till de särskilda förutsättningar och risker som finns när vården ges digitalt. Det innebär att det finns förutsättningar för att vården ska vara patientsäker. IVO har också sett att patienterna blir hänvisade till fysisk vård när så behövs och att förskrivning av läkemedel i de flesta fall följer riktlinjerna.

Senast uppdaterad 2019-12-13