Erfarenheter som kan bidra till utveckling av digitala arbetssätt i äldreomsorgen

IVO ser att införandet av välfärdsteknik går långsamt. Vi har granskat hur välfärdsteknik används i sex olika hemtjänstenheter och på sju äldreboenden.

Tillsynen visar att brukare och personal i många fall är positiva till att använda välfärdsteknik. Vi har också tagit del av erfarenheter som de granskade verksamheterna upplever har bidragit till en positiv utveckling av digitala arbetssätt.

Senast uppdaterad 2020-04-06