Slutredovisning - Nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.

Uppdraget slutredovisades 30 april 2022. 

Information om regeringsuppdraget.

Senast uppdaterad 2022-06-17