Vad har IVO sett 2020? Kortversion

IVO lämnar varje år en rapport till regeringen som beskriver våra viktigaste iakttagelser och slutsatser för verksamhetsåret. I denna kortversion av 2020 års rapport finns exempel hämtade från olika verksamhetsområden inom vård och omsorg.

Flicka sitter på gräsmatta med blombukett i handen

Årets rapport präglas till stora delar av den pågående covid-19-pandemin, dess effekter på vård och omsorg och de konsekvenser de kan få för patienter och brukare.

Senast uppdaterad 2021-04-06