IVO:s upplysningstjänst

Kontakta IVO:s upplysningstjänst om du vill ha information eller råd och vägledning på generell nivå. Upplysningstjänst svarar på frågor om tillståndsprövning, tillsyn och regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS. Upplysningstjänst tar även emot synpunkter om brister i vård och omsorg.

Telefonnummer till upplysningstjänst

Telefon

010-788 50 00

Öppettider

Måndag-fredag, kl. 09.00-12.00

Fråga IVO

Har du frågor om hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS eller IVO:s tillsynsarbete? Kontakta IVO:s upplysningstjänst. Den kan ge generella råd och vägledning, men inte ta ställning i ett specifikt ärende.

Fråga IVO via formulär

Ställ en fråga till IVO

Senast uppdaterad 2023-06-07