Upplysningstjänst

Vi tar emot frågor gällande IVO:s tillsynsområden och tillståndsprövning. Upplysningstjänsten kan ge råd och vägledning på en generell nivå. Vi kan däremot inte ta ställning i ett konkret ärende eller säga hur verksamheten ska agera i ett specifikt fall. Du kan även kontakta Upplysningstjänsten via telefon: 010-788 50 00.

För att ta del av handlingar kontakta utlamnanden@ivo.se 

Det är frivilligt att lämna personuppgifter när du kontaktar oss. Vill du vara anonym ska du inte uppge dina personuppgifter. Exempel på personuppgifter och information om IVO:s behandling av personuppgifter och dataskydd.

Lämna tomt om du vill vara anonym.