Anmälan till IVO/Anmälan från enskilda

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende anmälan till IVO hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

OBS! Från och med 1 januari 2016 hanteras klagomål enligt SoL/LSS inom ärendeslaget Anmälan till IVO socialtjänst. Det innebär att informationen i tabellerna före och efter 2016 inte är direkt jämförbara.

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Anmälan till IVO hälso- och sjukvård

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård 2023 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård 2022 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård 2021 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård 2020 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård 2019 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård 2018 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård 2017 (xlsx laddas ner)

Anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst 2023 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst 2022 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst 2021 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst 2020 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst 2019 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst 2018 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO hälso- och sjukvård och socialtjänst 2017 (xlsx laddas ner)

Anmälan till IVO socialtjänst

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst 2023 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst 2022 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst 2021 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst 2020 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst 2019 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst 2018 (xlsx laddas ner)

Statistiktabeller för anmälan till IVO socialtjänst 2017 (xlsx laddas ner)

Klagomål enligt SoL/LSS

Statistiktabeller för klagomål enligt SoL/LSS 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt SoL/LSS 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål inom SoL/LSS 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål inom SoL/LSS 2013 (xlsx laddas ner)

Senast uppdaterad 2023-06-07