Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL)

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL).

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Nya regler från 1 januari 2018

OBS! Från och med 1 januari 2018 förändrades reglerna för IVO:s utredningsskyldighet. Förändringarna innebär att vårdgivarens ansvar för att ta emot och besvara klagomål har förtydligats. 

Klagomål som kommit in till IVO under 2018 har handlagts utifrån de nya reglerna i PSL och klagomål som kom in till och med sista december 2017 har handlagts utifrån då gällande bestämmelser i PSL.

Det innebär att informationen i tabellerna före och efter 2018 inte är direkt jämförbara. Det innebär också att statistiken över utredda klagomål under 2018 kan uppfattas missvisande då många ärenden som utreds ännu inte är beslutade och är därför inte med i tabellerna. Statistiken över antalet utredda klagomål kan också uppfattas missvisande då IVO avslutat ett stort antal klagomål utan utredning eftersom vårdgivarna inte har fått möjligheten att besvara patientens klagomål.

Klagomål enligt PSL (klagomål som kommit in till IVO från och med den 1 januari 2018)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL 8.2.1, 2023 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL 8.2.1, 2022 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL 8.2.1, 2021 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL 8.2.1, 2020 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL 8.2.1, 2019 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL 8.2.1, 2018 (xlsx, laddas ner)

Klagomål enligt PSL (klagomål som har kommit in till IVO före den 1 januari 2018)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2020 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2019 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2018 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2013 (xlsx, laddas ner)

Senast uppdaterad 2023-06-07