Tillstånd för verksamhet för omskärelse av pojkar

IVO kan utfärda tillstånd att utföra omskärelse av pojkar och utövar också tillsyn över verksamheten. Den som omskär en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ansök om nytt tillstånd eller ändring av tillstånd

Den som ansöker om tillstånd för omskärelse av pojkar ska ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter enligt vad som krävs i hälso- och sjukvården.

Den sökande ska, förutom att fylla i ansökningsblanketten, visa sin kompetens genom intyg eller annan dokumentation som styrker genomgången utbildning och tidigare erfarenheter på området.

Den sökande bör också styrka kunskap och kompetens genom att: 

  • lämna referenser från personer som har kännedom om eller erfarenhet av hans tidigare verksamhet på området,
  • själv redogöra och beskriva tidigare erfarenheter på området,
  • ange vilka metoder för ingreppet, smärtlindringen och eftervården han använder eller avser att använda,
  • redovisa sina kunskaper om vad som gäller i hälso- och sjukvården på det aktuella området, och
  • redogöra för vilka komplikationer som uppstått i samband med ingrepp han tidigare utfört eller deltagit i och hur de har åtgärdats.

Den sökande bör styrka också övrig lämplighet att utföra omskärelser genom referenser från personer som har mycket god kännedom om den sökande.

Blankett

Tillstånd för verksamhet för omskärelse

Senast uppdaterad 2023-06-07