Personlig assistans (LSS)

Personlig assistans är personligt utformat stöd åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. För personer som anordnar sin egen assistans räcker det med en anmälan till IVO.
Verksamheten bedrivs enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Senast uppdaterad 2024-04-22