Skyddat boende tillståndspliktigt från den 1 april 2024

Privata aktörer, till exempel stiftelser och föreningar, som yrkesmässigt vill bedriva skyddat boende behöver från den 1 april 2024 ansöka om tillstånd från IVO. Den som redan bedriver en sådan verksamhet måste göra en ansökan om tillstånd inom fyra månader från det att kravet införs.

Skyddat boende är en tillfällig boendeinsats till vuxna och eventuellt medföljande barn som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Från och med den 1 april 2024 krävs tillstånd för privata aktörer (till exempel stiftelser, föreningar och bolag) som yrkesmässigt vill bedriva skyddat boende. Tillståndsplikten beslutades av riksdagen den 15 februari 2024. Samtidigt fattades beslut om flera nya bestämmelser som ska stärka barnrättsperspektivet, bland annat genom ökad rätt till skolgång och möjlighet till hälsoundersökning.  

Den aktör som redan bedriver ett skyddat boende ska senast den 1 augusti 2024 göra en tillståndsansökan för att få fortsätta att bedriva verksamheten i väntan på beslut från IVO.

Kommuner behöver inte ansöka om tillstånd men kommer att bli skyldiga anmäla skyddade boenden till IVO:s omsorgsregister. 

Skyddade boenden omfattas av IVO:s tillsyn, oavsett om de bedrivs i privat eller kommunal regi. 

 

Senast uppdaterad 2024-04-01